sekretariat@kravarecl.cz +420 487 868 220 OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE Dnes je

Pozvánka

POZVÁNKA

Podle § 92, odst.1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,  svolávám na 18.8.2023 od 18. hodin 5. veřejné  zasedání Zastupitelstva obce Kravaře v aule Základní školy Kravaře

Program: 

Úhrada faktury Bc. Jakub Starý – 83.500,- Kč, splatná 30.6.2023 za „Technické zajištění akce konané dne 16.6.2023 v Kravařích – Hudební léto“

Úhrada faktury Mgr. Klára Branišová – 50.000,- Kč, splatná 30.6.2023 za „Mobilní pódium 11x9m, technické zajištění akce konané dne 16.6.2023 – Hudební léto“

Úhrada faktury RedHead Booking s.r.o. – 30.000,- Kč za hudební vystoupení – neuskutečněné dne 22.7.2023

Informace místostarosty

Ing. Vít Vomáčka  - místostarosta obce

 

Kravaře dne  9.8.2023

Vyvěšeno:  9.8.2023

Sňato:        18.8.2023  

 

10.08.2023