OBEC KRAVAŘE

Dla nas jest to zbyt miły
 

  Wybierz język
  
  Spis treści

Historia gminy

Pisemne wzmianki o Kravařach sięgają XII wieku i są najstarsze spośród niemal wszystkich zapisków o gminach z powiatu czeskolipskiego.
Z archiwalnego dokumentu dowiadujemy się, że w latach 1175 –1178 przeprowadzono wymianę,
w wyniku której Kravaře przeszły z rąk Chřena, syna mělnickiego proboszcza Juraty, do majątku zakonu premonstratensów. Pod nadzorem macierzystego klasztoru ze Strahova służyły jako utrzymanie dla zakonnic w Doksach.
Również tereny sąsiadujące z Kravařami należały w tym czasie do majątku kościelnego. Stvolínky przekazał w 1197 roku klasztorowi w Teplej wielmoża Hroznata. Blíževedly, najpierw królewskie, należały zgodnie z przywilejem Wacława II z 1292 roku do biskupa Tobiasza. Również historia pobliskiego Hrádku w 150 lat później związana jest z dobrami praskiego arcybiskupa i z imieniem Jana z Jenštejna.
Na podstawie starych form prawnych regulujących nabywanie majątków można wnioskować, że Kravaře były w XIII wieku miasteczkiem mającym charakter centrum targowego.
W dokumencie z 1263 roku pojawiają się mieszczanie kravarzscy – "cives in Krawar", a z dokumentu papieża Grzegorza X wynika o dziesięć lat młodsze prawo targowe – "villa de Cravar cum foro".

W XIII wieku niektórzy mieszczanie kravarzscy jako lokatorzy zakładali miasta na zielonej łące, czasami w bardzo odległych miejscach. Na naszym terenie mówi się o udziale kravarzskich braci Hertvíka i Konráda w założeniu miasta Bezděz w 1264 roku. Z dokumentu Przemysła Ottokara II wynika, że Konrád otrzymał w zamian za to dziedziczny urząd wójta, własną ziemię i młyn.
Klasztor w Doksanach skupił z czasem także okoliczne wioski, tworząc dobra radoušovskie, lub kravarzskie, których naturalnym centrum na wiele lat stały się Kravaře.

Więcej: http://new.kravarecl.cz/obec-v-minulosti/

Historie