Obec Kravaře, okres Česká Lípa | U nás je taky hezky


Aktualita - Anketní lístek „kompostéry“ - aktualizace - 25.5.2017

Vážení spoluobčané,

vzhledem k množícím se dotazům typu „kdy budou ty kompostéry“ uveřejňuji odpověď administrátora tohoto projektu.

Ing. Vít Vomáčka, MBA – starosta obce Kravaře

--------------------------------------------------------------------

Dobrý den, vážený pane starosto,
potvrzuji, že projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů v Máchově kraji byl výběrovou komisí doporučen k financování, nyní by mělo dojít k vydání právního aktu.

Další vývoj závisí na dokončení veřejné zakázky, jejíž příprava nyní probíhá. Můj odhad je, že pokud půjde vše bez problémů, k uzavření smlouvy s dodavatelem by mohlo dojít zhruba v červenci či srpnu. To ale berte prosím s rezervou, do procesu vstupuje hodně faktorů a závisí i na rychlosti administrace ze strany poskytovatele dotace.

S pozdravem

Mgr. Jakub Derynk

--------------------------------------------------------------------Informace občanům ve věci „kompostéry“.

Vzhledem k množícím se dotazům typu „kdy budou ty kompostéry“, předkládáme  časový harmonogram jednotlivých částí projektu.

 

  1. Obec Kravaře je účastna v programu svazku obcí Máchův kraj, kdy tento svazek obcí je žadatelem a celou akci zaštiťuje a administruje.
  2. Žádost o tuto dotaci svazek obcí podá ve 40. výzvě OPŽP:  září – říjnu 2016
  3. Vyhodnocení žádosti poskytovatelem dotace:  prosinec 2016 - leden 2017
  4. Veřejná zakázka: únor – březen 2017
  5. Realizace nákupu: březen – duben 2017
  6. Udržitelnost projektu: 2017 – 2023

 

S jednotlivými etapami projektu „kompostéry“ Vás budeme průběžně seznamovat.

Ing. Vít Vomáčka, MBA – starosta obce Kravaře v Čechách

listek