Obec Kravaře, okres Česká Lípa | U nás je taky hezky


Aktualita - Nejen chodník v Úštěcké ulici
aktualizace II

Foto: redakce (28.9.2018 II.)

Foto: redakce (28.9.2018)

Foto: redakce (24.9.2018)

A nyní již jen asfaltový koberec.

Foto: redakce 22.9.2018

Foto: redakce (21.9.2018)

Palisády jsou uloženy do roviny od Centra zdraví směrem k vjezdu do školy z ulice Úštěcká.
U Centra zdraví je rozdíl mezi palisádou a betonem  - 1 cm, na konci rampy je rozdíl – 5cm.

Foto: redakce (20.9.2018)

První palisády položeny

Foto: redakce (20.9.2018)

Vzhledem ke křivosti rampy u hospodářské části naší mateřské školky, bylo rozhodnuto osadit palisády po celé délce rampy (tím se vyrovná jedna nepřesnost) s následným dobetonováním k palisádám.
Povrch rampy se vyrovná kamenným kobercem.

Foto: redakce (11.9.2018)

Foto: redakce (5.9.2018)

Ale i komunikace v areálu naší Mateřské školy Kravaře bude rekonstruována:

  1. Budou osazeny všechny silniční obrubníky.
  2. Bude vyřešeno odvodnění této komunikace.
  3. Bude odstraněna „bouda“ – původně na popelnice.
  4. Do současné brány u kotelny bude osazena tzv. horská vpusť a zaústěna do přítoku Bobřího potoka.
  5. Budou osazeny sklopné sloupky (místo brány) a areál školky bude neprůjezdný. Myšleno pod kotelnou – z Gen. Svobody
  6. Místo drátěného plotu při levé straně  při výjezdu z areálu směrem od kotelny bude postavena podobná zeď, jako je v současné době při vjezdu do areálu po levé straně z ulice Úštěcká.
  7. Celá komunikace bude pokryta novým asfaltovým kobercem