Obec Kravaře, okres Česká Lípa | U nás je taky hezky


  Aktualita - Práce na chodníku - Aktualizace a příjemná zpráva pro občany Rané.

Jak je ze snímků patrné, budování chodníku v Úštěcké ulici zdárně pokračuje.

A nyní příjemná zpráva pro občany Rané – v pondělí 20. 8. 2018 začnou práce na rekonstrukci místní komunikace v obci Rané.Foto redakce (10.8.2018):Foto redakce:Foto redakceV těchto dnech začaly práce na dlouho očekávané investici akci – chodník v Úštěcké ulici.

Vysoutěžená cena díla: 2 187 276, 56 Kč