Obec Kravaře, okres Česká Lípa | U nás je taky hezky


  Aktualita - K problematice kroužků při Základní škole Kravaře v Čechách

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRAVAŘE, OKRES ČESKÁ LÍPA,

příspěvková organizace
Školní 115, 471 03 Kravaře

Věc: vyjádření k dotazu ohledně nabídky zájmových útvarů.

Vážený pane starosto,
zájmové útvary (kroužky) sice nepatří do hlavní činnosti základní školy, přesto cítíme nutnost našim žákům nabídnout alespoň nějakou náplň volného času. Dle sdělení České školní inspekce při poslední hloubkové kontrole dokonce tuto činnost nesmí učitelé vykonávat ve své pracovní době, což věc trochu komplikuje. Právě proto ale nemohu vyučující k této činnosti nutit, snažím se je alespoň v rámci možností ocenit.
Nabídku zájmových útvarů zveřejnujeme každý rok na svých internetových stránkách. Ze zkušenosti ještě musím dodat, že vzhledem k velkému množství dojíždějících žáků, necítíme velkou poptávku po odpoledních aktivitách.
Velké přestávky a čas po vyučování mohou žáci díky obci Kravaře trávit také u Formule 1.
Chtěl bych Vás ještě pane starosto informovat o zřízení Veřejného internetu ve škole. Na chodbě školy u hlavního vchodu je počítač připojený na internet. Na vyžádání je přístupný občanům Kravař i okolních obcí v době od 7 do 15 hod. Zájemci se musí vždy nahlásit službě konající dohled u šaten, vedoucí školní jídelny V. Provazníkové nebo řediteli školy
Z. Šmídovi.
Kromě internetu slouží počítač také k volnému přístupu zákonných zástupců do elektronické žákovské knížky žáků.

V Kravařích dne 8. 3. 2016
Mgr. Zdeněk Šmída
Ředitel ZŠ