OBEC KRAVAŘE

Kostel Narození Panny Marie a hřbitov - VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKA
vyrobilo: www.fastmedia.cz

DOMŮ Kostel Narození Panny Marie Procházku můžete ovládat myší nebo šipkami na klávesnici: dopředu, dozadu, vlevo, vpravo, přiblížení klávesou +, oddálení –

Zpět na prohlídku

Kostel Narození Panny Marie



















Původně gotický kostel Narození Panny Marie, připomínaný roku 1384, je další starobylou stavbou Kravař.
Přežil požár roku 1646, byl znovu obnoven roku 1650. Jeho dnešní vzhled nese stopy barokních úprav z let 1744-1749, které však byly zjednodušeny při opravách po druhém největším požáru Kravař roku 1860.

Jednolodní barokní prostor má zaoblená nároží a stěny členěné pilastry. V západní části zdobí chrám rokoková kruchta s dřevořezbami spočívající na dvou sloupcích. Její varhanní stroj pochází od mistra J. J. Wohla z roku 1748. Oratoře jsou neseny segmentovými oblouky. Zařízení je částečně raně barokní, z části z druhé poloviny 18.století. Původní oltářní obraz Panny Marie je v presbytáři, na hlavním oltáři je nyní obraz Panny Marie Pasovské se sochami sv. Jana Křtitele, sv.Josefa a raně barokními sochami proroků od drážďanského dvorního malíře Benedikta Kerna. Kazatelna s reliéfy evangelistů je rokoková.

Zajímavá je také venkovní hřbitovní kaple Panny Marie Pomocné s kamennou kazatelnou z roku 1750, kterou naleznete při procházce v dolní části hřbitova za kostelem.

K informování návštěvníků slouží doprovodné tiskoviny o ornátech a mešních rouchách a vitrážích, které si můžete pořídit
v místním Infocentru.


Místní hřbitov

Projděte si při virtuální procházce i krásný a klidný hřbitov, který je vzorně udržovaný.
U vchodu si všimněte osmi nově zrestaurovaných hrobů Němců. Aktivitu ocenilo i velvyslanectví Spolkové republiky Německo,
jež projekt morálně podpořilo jako přínos k česko-německému porozumění. Německé velvyslanectví pomůže obci vypátrat potomky původních obyvatel.

Odhalení převzato z ČT 1:



Projekt Památky a jejich budoucnost

U vchodu do kostela v Kravařích (první písemná zmínka pochází z druhé poloviny 12. století) je umístěna socha Piety a socha 
sv. Františka Xaverského. V rámci projektu byly obě sochy restaurovány. Socha sv. Františka (vpravo) i socha Piety (vlevo) byly značně poškozené a jejich restaurování si vyžádalo odborný sochařský zásah.

Obě sochy před restaurací:

Socha sv. Františka (vpravo) a socha Piety (vlevo)

Projekt byl financován evropskými fondy a obec Kravaře touto cestou děkuje zvláště pracovníkům MAS LAG Podralsko za to,
že v Kravařích máme takto krásně zrenovované další dvě sakrální památky.

Socha Piety před vchodem do kostela Narození Panny Marie z roku 1796 byla ke kostelu přenesena a restaurována v roce 1967. Dle ne zcela věrohodné zprávy stávala na hřbitovní bráně, odkud byla přemístěna do Vísky k cestě do Sezímek poblíž Bobřího potoka. Na pilíři jsou monogramy „IHS“ a „MARIA“ a „I 1867 St“, připomínající opravu Ignácem Stöbrichem v roce 1867.

Sochu svatého Františka Xaverského stojící před vchodem do kostela Narození Panny Marie nechala zhotovit v roce 1847 městská obec jako připomínku zažehnání požáru, který vypukl na náměstí v Kravařích 3. prosince roku 1844.
Socha byla na náměstí také původně umístěna. Vzhledem k jejímu značnému poškození byla v roce 1873 renovována a přenesena do výklenku v předsíni kostela Narození Panny Marie. Poté byla postavena před kostel, kde ji můžeme spatřit dodnes. Na jejím pilíři je německý nápis z Matoušova evangelia v překladu znamenající: „Co by člověku pomohlo, kdyby celý svět získal, na své duši však škodu utrpěl“.

Jak vypadají sochy po restauraci si prohlédněte při virtuální prohlídce.


Zpět na prohlídku