sekretariat@kravarecl.cz +420 487 868 220 OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE Dnes je

Datové schránky

Mgr. Bc. Vít Rakušan 
místopředseda vlády a ministr vnitra

Dle nové legislativy bude počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu povinné mít a využívat pro komunikaci s orgány veřejné moci datovou schránku (dále jen “DS”). Tato DS bude všem podnikajícím fyzickým osobám nebo všem právnickým osobám počátkem příštího roku zřízena automaticky (na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob – tedy jakmile si dotyčný zřídí živnost či společnost, automaticky mu bude zřízena datová schránka typu podnikající fyzické či právnické osoby). Tuto datovou schránku bude povinné využívat při styku s orgány veřejné moci, tedy vyzvedávat a vyřizovat doručené dokumenty, a nebude možné ji znepřístupnit. Datovou schránku si taktéž mohou dotyční zřídit sami v předstihu, což ostatně doporučujeme.

Podrobnosti zde: MV - Žádost o spolupráci v oblasti informování a propagaci změn v oblasti DS platných od 1. 1. 2023

21.10.2022