Projekt Památky a jejich budoucnost je v Kravařích ukončen

U vchodu do kostela v Kravařích (první písemná zmínka pochází z druhé poloviny 12. století) je umístěna socha Piety a socha sv. Františka Xaverského. V rámci projektu byly obě sochy restaurovány. Socha sv. Františka (vpravo) i socha Piety (vlevo) byly značně poškozené a jejich restaurování si vyžádalo odborný sochařský zásah.

Obě sochy před restaurací:

Projekt Památky a jejich budoucnost je v Kravařích ukončen.

Porovnejte, prosím, stav památek před a po rekonstrukci. Projekt byl financován evropskými fondy a obec Kravaře touto cestou děkuje zvláště pracovníkům MAS LAG Podralsko za to, že v Kravařích máme takto krásně zrenovované další dvě sakrální památky.

Socha Piety před vchodem do kostela Narození Panny Marie z roku 1796 byla ke kostelu přenesena a restaurována v roce 1967. Dle ne zcela věrohodné zprávy stávala na hřbitovní bráně, odkud byla přemístěna do Vísky k cestě do Sezímek poblíž Bobřího potoka. Na pilíři jsou monogramy „IHS“ a „MARIA“ a „I 1867 St“, připomínající opravu Ignácem Stöbrichem v roce 1867.

Socha Piety po restauraci:

Sochu svatého Františka Xaverského stojící před vchodem do kostela Narození Panny Marie nechala zhotovit v roce 1847 městská obec jako připomínku zažehnání požáru, který vypukl na náměstí v Kravařích 3. prosince roku 1844. Socha byla na náměstí také původně umístěna. Vzhledem k jejímu značnému poškození byla v roce 1873 renovována a přenesena do výklenku v předsíni kostela Narození Panny Marie. Poté byla postavena před kostel, kde ji můžeme spatřit dodnes. Na jejím pilíři je německý nápis z Matoušova evangelia v překladu znamenající: „Co by člověku pomohlo, kdyby celý svět získal, na své duši však škodu utrpěl“.

Socha svatého Františka Xaverského po restauraci: