Socha sv. Františka Xaverského

V pondělí 16.prosince 2013 byla navrácena před vchod do našeho kostela zrestaurovaná socha sv. Františka Xaverského.

Zbývají na ní dodělat poslední úpravy a osadit ji typickými atributy tohoto světce.

Po soše piety se jedná o druhou sochu restaurovanou v tomto roce.