Čištění náhonu přes Janovice.

Zatímco senioři Kravař dne 19.listopadu 2013 diskutovali se starostou obce a paní radní, pracovníci obce spolu s dobrovolnými hasiči Kravař čistili náhon přes Janovice.

I když se jedná o státní majetek ( v tomto případě Povodí Ohře ), přesto obec tyto práce konala ve své režii.
Občany příliš nezajímá, o koho majetek se jedná, ale vadí jim, že není udržován a řádně spravován. Vzhledem k tomu, že se nejedná o investičně nákladnou činnost, bylo rozhodnuto toto čištění provést pracovníky obce.